Numerologia Chińska

Sprawdź co liczby mówią o Tobie

poznaj przyszlosc

Podaj Twoją datę urodzenia
i poznaj swoją przyszłość!Przyszłość w numerologii

Liczby towarzyszą nam całe życie. Pozwalają odczytać kim jesteśmy, a także to jakie szanse czekają na nas w przyszłości. Od wieków ludzie posługują się nimi do mierzenia czasu i zaglądania w tajemnice tego co niesie przyszłość. Dzięki liczbom astronomowie potrafią przewidzieć przyszłe położenia planet, a numerologowie odmiany losu.


Przyszłość w numerologii chińskiej

W numerologii chińskiej życie człowieka dzieli się na pięć okresów, zwanych czasami również cyklami. Wyznaczają one ważne etapy w rozwoju ludzkiej osobowości i charakteru i związane są z różnymi rodzajami aktywności. Czterem etapom odpowiadają liczby, inne u każdego człowieka, które pozwalają stwierdzić jak człowiek doświadcza dany etap życia, czego poszukuje, w co się angażuje mniej a w co bardziej. Ostatni, piąty etap nie ma przypisanej liczby.

Piramida numerologiczna

Aby odpowiedzieć na pytania na temat szans jakie daje nam los należy wyznaczyć wszystkie liczby odpowiadające pierwszym czterem etapom życia, a także daty kiedy poszczególne etapy się zaczynają. Pozwala na to tak zwana piramida numerologiczna.

Oto przykładowa piramida dla daty 17 maja 1982.

5
8
2
4
1
5
7
rok 2012
wiek 30
rok 2021
wiek 39
rok 2030
wiek 48
rok 2039
wiek 57

Wyznaczanie piramidy rozpoczyna się od najniższego poziomu. Liczy znajdujące się na nim oblicza się jako sumę cyfr w, od lewej, miesiącu, dniu i roku urodzenia. Liczby wyższych poziomów uzyskuje się poprzez zsumowanie cyfr z poziomów niższych. W każdym przypadku sumowanie prowadzi się aż do uzyskania pojedynczej cyfry.

Cyfry w czterech polach powyżej najniższego poziomu piramidy numerologicznej odpowiadają poszczególnym okresom życia. Liczba w lewym polu środkowego poziomu wewnętrznej piramidy odpowiada pierwszemu okresowi. Liczba w prawym polu tego poziomu odpowiada drugiemu okresowi. Pole na szczycie wewnętrznej piramidy reprezentuje okres trzeci, a szczyt zewnętrznej piramidy charakteryzuje okres czwarty.

Daty trwania poszczególnych okresów zależą od Drogi Życia, którą podąża człowiek. Koniec pierwszego okresu następuje w wieku równym 36 minus numer Drogi Życia, przy czym jeśli jest ona dwucyfrowa, należy te cyfry zsumować przed odjęciem od 36. Kolejne okresy, tj. okres drugi, trzeci i czwarty trwają po dziewięć lat. Ostatni okres trwa do końca życia.

Każdy rozkład liczb w piramidzie numerologicznej niesie ze sobą inne znaczenie związane z losem (karmą) danej osoby przedstawiając jej szanse rozwoju i to jak zmieniają się one w czasie odsłaniając kolejne pokłady talentów i uwarunkowań.

Lata osobiste

Każdy rok życia człowieka związany jest z określoną liczbą. Liczba to identyfikuje tak zwany rok osobisty i pozwala ustalić wibracje, które będą odgrywały największą rolę w czasie tego roku.

Wyznaczanie roku osobistego odbywa się podobnie do wyznaczania Drogi Życia. Sumuje się cyfry dnia i miesiąca urodzenia z cyframi danego roku. Przy czyn sumowanie odbywa się aż do uzyskania pojedynczej cyfry.

Znajomość tej liczby pozwala określić jak korzystny będzie to rok dla danego przedsięwzięcia. Można spotkać przekonanie, że niektóre lata osobiste są bardziej korzystne niż inne. Jest to mylne stwierdzenie - każdy rok osobisty jest korzystny dla innych przedsięwzięć. Znajomość jego liczby pozwala więc zharmonizować swoje plany i postępowanie z wibracjami numerologicznymi tak, że będą one korzystne dla tego czego człowiek w danym roku się podejmie.
Zobacz co Cię czeka.


Copyright © 2011 Numerologia Chińska. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed by KOS Web Design.

Zasady użytkowania