Numerologia Chińska

Sprawdź co liczby mówią o Tobie

poznaj przyszlosc

Cykl numerologiczny

Liczby a kwadrat numerologiczny

Każda liczba ma swoje właściwe miejsce w kwadracie numerologicznym i wynikające z niego znaczenie. Liczby rozmieszczone są na dziewięciu polach kwadratu znajdujących się na przecięciu jednej z trzech pionowych stref i jednego z trzech pionowych planów.

Pionowe strefy symbolizują kolejność aktywacji różnych sił w działaniu człowieka: najpierw pojawia się myśl, później wola i na końcu samo działanie.

Poziome plany reprezentują różne obszary, na których ludzka aktywność ma miejsce i cele, które człowiek może chcieć osiągać. Te plany to: fizyczny, uczuciowy i mentalny (umysłowy).

Oto jak poszczególne liczby układają się w strefy i plany kwadratu numerologicznego:

 • Strefa Myśli (liczby 1, 2 i 3)
 • 369
  258
  147
 • Strefa Woli (liczby 4, 5 i 6)
 • 369
  258
  147
 • Strefa Akcji (liczby 7, 8 i 9)
 • 369
  258
  147
 • Plan Materialny (liczby 1, 4 i 7)
 • 369
  258
  147
 • Plan Emocjonalny (liczby 2, 5 i 8)
 • 369
  258
  147
 • Plan Mentalny (liczby 3, 6 i 9)
 • 369
  258
  147

Znaczenie liczb a cykl numerologiczny

Cykl numerologiczny reprezentuje przechodzenie człowieka przez poszczególne fazy symbolizowane kolejnymi cyframi kwadratu numerologicznego w naturalnym porządku od 1 do 9. W ten sposób cykl numerologiczny bierze swój początek w strefie Myśli i na Planie Materialnym, których przecięcie znajduje się w polu z cyfrą 1, co oznacza, że człowiek tworzy w umyśle, świadomie lub podświadomie obraz sytuacji zewnętrznej, do której dąży. Symbolizuje to cyfra 1 oznaczająca ukryte siły twórcze oraz ludzkie "ja", które decyduje się rozpocząć działanie. Tak więc znaczeniem liczby 1 jest początek, inicjacja, wtajemniczenie.

369
258
147

Następnie obraz w umyśle powoduje powstanie pewnych uczuć reprezentowanych w kwadracie numerologicznym przez Plan Emocjonalny, które jeśli okażą się harmonijne i zgodne to nastąpi przejście do kolejnej fazy cyklu. Symbolem tej fazy jest cyfra 2 reprezentująca harmonię i współdziałanie. Znaczeniem jej jest także dwoistość, bez której nie ma przecież mowy o harmonii.

369
258
147

Ostatnią fazą ze strefy Myśli jest aktywacja sił twórczych i konstrukcja idei, które pozwolą na wykonanie działania. Fazę tę reprezentuje liczba 3 oznaczająca twórczość, magię, intuicję i intelekt, które aktywują się w tej części cyklu. Ponieważ faza odpowiadająca trójce, podobnie jak ludzkie siły twórcze i ich działanie owiane jest tajemnicą, znaczenie liczby 3 jest niezawsze jasne i może budzić uczucie niepewności.

369
258
147

W tym momencie w człowieku stabilizuje się wola wykonania działania, znikają wątpliwości i wahanie. Jest to czwarta faza cyklu symbolizowana cyfrą 4, która oznacza stabilizację i ramy dla przyszłego działania. Odpowiada tej liczbie również dom, rodzina i wszystko co łączy się z stabilnością i pewnością. To właśnie w fazie cyklu numerologicznego odpowiadającej czwórce człowiek nabiera pewności siebie.

369
258
147

Piąta faza, na przecięciu Planu Emocjonalnego i strefy Woli jest najbardziej dynamiczną fazą, w której wola i emocje aktywują w nas siły niezbędne do podołania trudom naszych zamierzeń. W fazie tej mogą nawracać wątpliwości i silne pragnienia. Odpowiadająca jej liczba 5 symbolizuje ruch, podróż, nieprzewidywalność i zmiany.

369
258
147

Następująca po liczbie 5 faza szósta cyklu numerologicznego to moment, w którym nasz umysł (reprezentowany w kwadracie numerologicznym przez Plan Mentalny) znajduje rozwiązanie stawianych przed nami problemów. Pojawia się zadowolenie i satysfakcja z odkrycia prawdy o sobie i świecie a to przynosi powrót równowagi. To stanowi symboliczne znaczenie liczby 6.

369
258
147

W tym momencie człowiek wyposażony w silną wolę osiągnięcia celu, pełną zgodę wewnętrzną na temat jego słuszności i dobrze opracowany plan działania gotów jest rozpocząć prawdziwe działanie. Wraca więc na Plan Fizyczny i uruchamia siły, które stworzą to co zaplanował. Liczba 7 symbolizuje magię i ezoteryczne siły twórcze.

369
258
147

Po wykonaniu działania na Planie Fizycznym człowiek zaczyna zbierać owoce swoich czynów. Odpowiadająca tej fazie liczba 8 symbolizuje sukces i bogactwo (niekoniecznie materialne ponieważ nie wszystkie nasze działania do takiego bogactwa zmierzają).

369
258
147

Liczba 9 odpowiadająca ostatniej fazie reprezentuje kontrolę nad własnym losem, satysfakcję i głębokie zrozumienie swojego losu oraz wynikającą z niego akceptację. Znaczenie liczby 9 zawiera w sobie również humanitarność i empatię, które pozwalają nam zrozumieć drugiego człowieka, i których nabywamy przez głębokie samopoznacznie. Człowiek, który dużo w życiu poznał i zrozumiał nie będzie miał pretensji do innych, gdyż wie, że proces nauki jest trudny i wymaga wysiłku.

369
258
147

W ten sposób dziewiątka kończy cykl numerologiczny przygotowując fundamenty pod rozpoczęcie kolejnego.

Więcej o znaczeniu liczb.

Sprawdź swój kwadrat numerologiczny.


Copyright © 2011 Numerologia Chińska. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed by KOS Web Design.

Zasady użytkowania